Co to jsou Poradní kruhy a proč jsou super?

14.10.2019

Co to vlastně Poradní kruhy jsou, jak fungují, a proč si je zamilovali učitelé i manažeři korporací nám ve stručnosti sepsala mentorka projektu Eva DittingerováPtáte se, proč jsou poradní kruhy ten pravý způsob, jak rozmluvit sportovce o tom, co jim sport dává a co by potřebovali?

Představujete si kruhy, ve kterých lidé sedí hodiny a hodiny a zmateně a hlavně co nejobecněji mluví o svých pocitech a jiných banalitách?

Může z takového sdílení v kruhu vzejít něco užitečného?

Mám vám na to odpovědět jako někdo, komu poradní kruhy (council) bez nadsázky změnily život. V létě 2014, kdy jsem za sebou měla týden intenzivního výcviku s kruhy ve velké skupině, v pár lidech, s kruhy uvnitř jiných kruhů a kruhy, které z pohledu geometrie kruhy vůbec nebyly, jsem získala pocit, že jsem konečně našla něco, o čem jsem v podvědomí vždycky věděla, že mi chybí. Že jsem našla cestu zpátky k ohni, kolem kterého se vypráví příběhy s velkým P, a hlavně způsob, jak s druhými lidmi sdílet, co je opravdu důležité.

Začalo pro mne období objevování různých podob kruhů a postupně jsem se učila rozumět tomu, v čem spočívá jejich síla. Na něco jsem přišla sama, hodně jsem se toho naučila od moudřejších a zkušenějších. Když jsem v říjnu 2015 stála v Impact Hubu s mikrofonem v ruce a mluvila o své cestě k poradnímu kruhu, byla jsem ještě pořád na začátku.

Poradní kruhy ve školách 

Poznala jsem Joea Provisora, amerického učitele, který kruhy používá ve své práci ve škole už více než 30 let. Učí v kruhu o poezii a literatuře, hraje se svými studenty na honičku nebo na schovávanou, aby s nimi potom v kruhu přemítal o tom, jaké situace z reálného života nám tyhle hry připomínají. Mluví se s studenty v kruhu o radostech i výzvách, které s sebou nese docházka do školy i život venku za jejími zdmi. 

Sedává v kruhu s jinými učiteli, řediteli škol i rodiči. Učí je spolu se svými kolegy z Circle Ways cestou sdílení a naslouchání tvořit školu jako zdravou komunitu, kde se všichni mohou cítit bezpečně a kde nikdo není postradatelný. Council není na těchto školách něčím navíc k běžnému vyučování, ale je pedagogickým přístupem a nástrojem, který mění způsob interakce i učení.

Jak a proč Poradní kruhy fungují?

Proč proč ve školách zavádět poradní kruhy, proč (se) učit v kruhu?

 1. Lépe prospívají studenti, kteří se cítí viděni a slyšeni.
 2. "Resilience" - naše schopnost opakovaně překonávat nepříznivé okolnosti - závisí na mezilidských vztazích, které máme.
 3. Poradní kruhy rozvíjejí následující sociálně-emocionální dovednosti: sebe (u)vědomí, sebeřízení, sociální uvědomění, dovednosti spojené s mezilidskými vztahy a zodpovědné rozhodování. 
 4. Zaměstnanci školy, kteří se cítí propojeni kvalitními vzájemnými vztahy, jsou v práci spokojenější a produktivnější.
 5. Poradní kruhy rozvíjejí něco, co systémoví analytici nazývají "open-feedback loop," zpětnou vazbu nezbytnou pro jakoukoliv organizaci, která se má vyvíjet a opravdu sloužit potřebám svých zřizovatelů.
 6. Rodiče se v poradních kruzích učí od sebe navzájem.
 7. Společné poradní kruhy pro rodiče, zaměstnance školy i studenty poskytují silný pocit sounáležitosti, že jsou všichni na jedné lodi (na rozdíl od obvyklého hašteření mezi jednotlivými skupinami).
 8. Poradní kruh je "umění spolupracovat" - nezbytná, přenosná pracovní kompetence, kterou studenti uplatní v každé oblasti jejich osobního i profesního života.
 9. Poradní kruh je základem "restorative justice," školní politiky, která disciplínu staví na napravování křivd namísto na trestu (propadání, vyloučení), a kterou uplatňuje mnoho škol v USA. 
 10. Poradními kruhy budujeme komunitu. Bez pocitu komunity, pocitu vzájemnosti mezi lidmi není co "napravovat", není důvod namáhat se, brát na sebe osobní zodpovědnost a smysluplně řešit konflikty.

Jak vypadá Poradní kruh v praxi?

A teď si místo škola, žáci, učitelé... doplňte do výše uvedených vět jakoukoliv jinou skupinu lidí. Třeba sportovní oddíl, trenéry, sportovce a jejich rodiče.

Podle zakladatele humanistické psychologie Carla Rogerse musí atmosféra skutečně podporující osobnostní růst splňovat tři základní podmínky:

 • opravdovost, autentičnost či kongruenci
 • akceptaci, zájem a důvěru, něco, co Rogers nazývá "bezpodmínečným pozitivním přijetím"
 • empatické porozumění, naslouchání

Poradní kruhy ve svých záměrech - autentické sdílení, empatické naslouchání, spontánnost - mají potenciál takovou atmosféru vytvořit.

Council si tak vedle komunit a škol nachází cestu i do dalších prostředí, seberozvojových skupin. Jednu zaměřenou na wellnes - tedy zdravý, spokojený a radostí naplněný život, jsem rok společně s wellness koučkou Janou Starou vedla.

A stranou nezůstává ani byznys a korporátní svět. Spoluzakladatel výkonný ředitel Snap Inc. Evan Spiegel se s councilem seznámil během své školní docházky a v jeho firmě sedí v kruhu a sdílejí všichni zaměstnanci včetně vedení a na council jsou ve firmě uzpůsobeny zvláštní místnosti. Kdyby se jim to nevyplácelo, tak to nedělají.

Tak co, připojíte se ke kruhu?

První workshop, kde si mimi jiné sedneme do kruhu, se koná v 19. 10. od 9:30 do 12:30 ve Skautském institutu v Brně. 

Zveme sportovce, rodiče, trenéry a všechny, koho zajímá osobní rozvoj. Budeme se bavit o Úspěchu! 

Vstupné je dobrovolné, počet míst omezen, registrovat se můžete tady.


Eva Dittingerová

S mladými lidmi pracuji více než 20 let, mentoringu se věnuji v oblasti formálního i neformálního vzdělávání (koordinace mládežnických projektů vč. mezinárodních výměn a festivalu mladého divadla, vedení diplomových prací a studentských projektů na MUNI, podpora dobrovolníků ze zahraničí i sociálně znevýhodněné romské mládeže v rámci sociálně-edukačních aktivit Muzea romské kultury aj.).

Vedle práce se skupinami se věnuji i individuální podpoře mladých lidí.

Ráda používám metody dramatické výchovy, storytelling (vyprávění příběhů) a čím dál častěji i formu poradních kruhů (Council). Poradní kruhy facilituji od r. 2014, snažím se být aktivní v rámci European Council Network a vedle specificky zaměřených kurzů a workshopů nabízím všem, které tato forma sdílení a učení zajímá, i pravidelné Councily v Šišce v zázemí jurty lesní školy.