Co je a co (ne)dělá Zrcadlo? Odpovídáme na vaše otázky

06.04.2021

Když s vámi připravujeme workshopy nebo se bavíme o spolupráci, dostáváme od vás spoustu zajímavých otázek. 

Protože teď začínáme spolupráci s juniorským reprezentačním týmem v moderní gymnastice, připravili jsme prezentaci se všemi nejdůležitějšími informacemi. 


A protože může poskytnout odpovědi i na otázky sportovních trenérů a trenérek se zájemem o osobní rozvoj, sdílíme ho i u nás na blogu!Přečtěte si článek, nebo si rovnou stáhněte prezentaci i s obrázky! 


Co je cílem?

 • cílem je pomáhat sportovkyním a sportovcům být úspěšnější a spokojenější ve sportu i v životě
 • k tomu používá metody neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky, Poradních kruhů a dalších
 • aktivity s různými úkoly, hry, moderovaná diskuze, teambuildingové aktivity, poradní kruhy, kreativní úkoly a další

Jak Zrcadlo vzniklo?

 • vychází ze zkušeností s moderní gymnastikou a jejím prostředím - cílem je, aby gymnastky dosahovaly svých cílů a zároveň si uvědomily, jaké zkušenosti, schopnosti a dovednosti, které jim budou pomáhat v dalším životě, z gymnastiky (nebo jiného sportu) získávají

Kdo za Zrcadlem stojí?

 • zakladatelkou je Luci Sitarová 
 • 15 let moderní gymnastiky
 • relevantní vzdělání
 • tréninkové kurzy pro vedoucí neformálního vzdělávání v zahraničí (Itálie)
 • kurz metody Poradních kruhů s Joem Provisorem
 • trenérský kurz 3. třídy
 • relevantní zkušenosti
 • 7 let trenérkou moderní gymnastiky
 • 5 let práce jako organizátorka, instruktorka a lektorka teambuildingových a vzdělávacích programů pro firmy
 • 1 rok organizování a vedení workshopů osobního rozvoje pro studenty v Lotyšsku
 • organizování tréninkových kurzů a výměn mládeže zaměřené na osobní rozvoj, zdraví a podnikavost v rámci programu Erasmus+ - některé z nich byly oceněny jako nejlepší takové kurzy daného roku
 • lektorka workshopů osobní rozvoje, projektového managementu a dalších pro firmy

Jaké workshopy pro kluby a týmy jsme už vedli?

Co na zrcadlové workshopy říkají trenérky a účastnice si můžete přečíst v našich referencích!

Jak to celé probíhá?

 • jsme osloveni trenérkami nebo činovníky klubu
 • probereme hlavní potřeby a témata, zjistíme informace o účastnicích
 • připravíme workshop
 • odvedeme workshop (online nebo offline)
 • sumář výsledků probereme s trenérkami a doporučíme další aktivity, workshopy nebo témata, která na workshopu vyvstala
 • podle domluvy a potřeby navazují další workshopy, konzultace a sdílení aktivit a her pro zapojení osobního rozvoje do tréninku

Co je nebo může být výstupem?

 • osobní poznámky a zamyšlení pro účastníky a účastnice
 • týmové neveřejné dohody a rozhodnutí
 • týmové veřejné dohody a rozhodnutí
 • sumář pro trenérky jako podklad pro další práci - jedná se o shrnující dokument toho, o čem jsme se s účastnicemi bavily, bez uvedení jmen a dalších detailů - účastnice ví, co v něm je a jak s ním bude dále naloženo
 • je určen pro nejbližší trenérky, které jsou do procesu zapojeny, není určen pro veřejnost
 • grafické materiály (post-ity, plakáty a další), vytvořené (s) účastnicemi během workshopu pro připomínání dohod a výsledků workshopů (například vyvěšení v hale, šatně atp)

Co workshop Zrcadla sportu

 • na míru vytvořený workshop s cílem pomoci sportovkyním a jejich trenérkám ještě lépe pracovat a podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci
 • bezpečný neutrální prostor k otevírání i těžkých nebo nepříjemných témat a jejich transformaci v poučení a motivaci pro další proaktivní pozitivní kroky
 • podpora sportovkyň v jejich osobním rozvoji, který má pozitivní vliv na jejich úspěšnost a spokojenost
 • nezávislý komunikační kanál mezi účastnicemi v týmu a týmem a trenérkami

Co to není

 • psychologické sezení
 • "indoktrinace" dětí podle toho, co si přejí trenérky
 • "špehování" dětí a toho, co si myslí, a následné sdělování trenérkám
 • magický nástroj, který vyřeší všechny současné i budoucí problémy

Hlavní principy

 • důraz na pomoc sportovkyním dosáhnout toho, co chtějí, s klidem a vyrovnaností
 • spolupráce s trenérkami A sportovkyněmi na dosahování jejich společného cíle
 • anonymita a důvěrnost sdělovaného - "ven" se ze strany Zrcadla dostanou vždy jen účastnicemi schválené výsledky, které budou mít pozitivní efekt
 • soustředěnost na řešení případných problémů, poučení se z těžkých situací a další konstruktivní kroky
 • důraz na aktuální situaci a dosahování cílů a zároveň zvědomování poučení a užitečných zkušeností a schopností pro další (nejen) sportovní život
 • vzájemný respekt v komunikaci a týmový duch

Témata, která řešíme nejčastěji

 • komunikace v rámci týmu
 • motivace
 • týmový duch
 • vzájemná důvěra
 • definice krátkodobých a dlouhodobých cílů a kroků k jejich dosažení
 • zhodnocování (ne)dosažení cílů a poučení pro další kroky

Další aktivity

 • podcast
 • například s Monikou Míčkovou, Marianem Jelínkem, Robinem Ondráčkem nebo Anetou Šacherovou
 • setkání s vrcholovými sportovkyněmi (zatím gymnastkami) - Pokec za zrcadlem
 • prezentace nas sportovních veletrzích a konferencích

Kde se se Zrcadlem můžete spojit nebo získat více informací