Adam Česlík - Moderní trendy v psychické optimalizaci

23.06.2020

Kromě naší práce na Zrcadle sportu jsme všichni stále aktivní ve sportu jako sportovci či trenéři. A stále se vzděláváme! 

Jan Chlápek se na začátku června zúčastnil přednášky Adama Česlíka z Rise by performace, která se týkala psychické optimalizace a moderních trendů v ní. Jan se rozhodl podělit o své krátké zápisky. 

Přečtěte si, jaké různé neurotypy podle Adama Česlíka existují, jaké jsou jejich silné i slabé stránky. Poznáváte se v některém z nich? Nebo to sedí přesně na některého z vašich sportovců či sportovkyň?

Adam Česlík rozděluje osobnost člověka do 4 různých neurotypů. Každý z neurotypů má své silné i slabé stránky a jiné požadavky pro nastavení stravy a životního stylu. Při nerespektování určitých pravidel pro daný neurotyp se začne projevovat nevyváženost a případné úzkosti, emocionální přejídání a přibírání na váze.

Uvedené neurotypy jsou:

Acetylcholinový typ

Silné stránky: vysoká mentální energie, vnitřní motivace, výkonnost, neustále jde kupředu

Kreativní, tvořivý, neustále nové nápady, snadno se dostává do flow

Slabé stránky: nižší empatie, vyšší ego, omezené mezilidské vztahy, špatně jedná ve stresu, méně vhodný pro fyzickou práci

Při nevyváženosti: zvýšená zánětlivost, pomalé myšlení, stagnace v tréninku, podrážděný, nepřátelský, roztěkaný, úzkostlivý, workoholismus

V tréninku jsou vhodné krátké a intenzivní tréninky, nízký objem

Dopaminový typ

Silné stránky: vysoká fyzická energie, efektivní ve sportu a práci, jedná dobře ve stresu ( ten jej stimuluje) - vůdce během krize,

vysoce orientovaný na zisk cíle (dopamin) ale dokáže také přepnout a být přátelský a dobře fungovat mezi lidmi (serotonin, empatie)

Slabé stránky: musí se neustále stimulovat k činnosti a výkonu, možná dopaminová závislost, při přebytku dopaminu naopak agrese a podrážděnost

Při nevyváženosti: 

Nedostatek dopaminu: nedostatek sebevědomí, nízká energie, lenivost, neschopnost se radovat nebo se pro něco nadchnout, přejídání (sacharidy), nízké libido

Nadbytek dopaminu: agresivita, podrážděnost, vyhledávání vzrušení a nebezpečí, sociopatické chování

V tréninku adept na nejvíce náročné tréninky, neustále pocit novosti, ideálně jít do pohodlného maxima a překonat se (=zvýšení dopaminu). Příliš strukturované a často opakující tréninky nejsou vhodné.

Gaba - kanabinoidový typ

Silné stránky: milovník lidí, zvířat a všeho pozitivního, energický a hovorný, tvrdě pracuje (netřeba motivovat odměnou)

Stabilní hladina energie, bohaté prožívání emocí, vnitřního a vnějšího světa

Slabé stránky: nižší odolnost na stres, patogeny i toxiny (alkohol, potravinové intolerance, thc), vysoká citlivost na kofein, chronický stres, problémy se spánkem, tendence rozdat se pro ostatní

Při nevyváženosti: úzkosti, plačtivost, panické ataky, deprese, zesílení vnímání negativních věcí, zvýšená citlivost na bolest, studené končetiny, pokud něčemu nevěří - tak to nefunguje nebo i škodí (nocebo efekt), problémy s nabíráním na váze

V tréninku potřebují stabilitu a rutinu, není vhodný přílíš kulturistický ani silový trénink

Serotoninový typ

Silné stránky: vysoce pozitivní prožívání života, orientace na druhé

umí perfektně vypnout, nejvyšší míra empatie, stabilní v práci i v osobním životě, vyšší well-being a spokojenost

Slabé stránky: sklony k závislosti na jídle, nižší míra motivace i pracovní efektivity, vysoká míra prokrastinace (soc.sítě atd), nižší schopnost udělat potřebnou změnu, neštastná láska je devastující

Při nevyváženosti: záchvaty jedení, nabírání, nedostatek serotoninu (deprese)

V tréninku mají neustále tendenci začínat a končit. Když cvičí vyhledávají jistotu. Nevhodné je chronické kardio.

Optimalizace mozkové biochemie

Mozková bariéra (Blood brain barrier)

Mozková bariéra (jednobuněčná vrstva - mezi buňkami těsné spoje) brání vzniku nežádoucích substancí (patogenů, toxinů ale i většině látek z jídla) do mozku. Umožňuje ale, aby se do mozku dostal kyslík, glukoza, některé aminokyseliny, vitamíny a minerály.

Při narušení spojů, se do mozku dostávají nežádoucí látky, které může vést k poškození neuronů, snížení kognitivních funkcí, bolesti hlavy a psychickým problémům. Způsobit to může například: genetika, úrazy hlavy, chronická hypoxie, chronická zánětlivost, nedostatek spánku, stres a toxiny.

Optimalizace:

Obnova cirkadiánního rytmu a spánku

Vystavování se chladu

Dechová cvičení

Vynechání jídel

Vystavování se slunci

Vitamíny D3+MG+DHA